BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Teithiau Gigapixel Rhyngweithiol

Mae’r teithiau Gigapixel rhyngweithiol ar y wefan hon wedi cael eu cynhyrchu gan y Comisiwn Brenhinol. Mae pob un o’r golygfeydd wedi cael eu creu o dros 400 o ffotograffau sydd wedi cael eu rhoi at ei gilydd yn ddigidol a’u taflunio i sffêr 360° rhithwir. Gyda chymorth eich porwr rhyngrwyd, bydd y teithiau Gigapixel yn mynd â chi ar daith fechan o amgylch pob lleoliad, yn cynnig ffenestr i’r gorffennol gyda chymorth golygfeydd hanesyddol.

  • Aberystwyth. © Hawlfraint y Goron CBHC. Aberystwyth. © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Castell Cas-gwent. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Cas-gwent. © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Pont Grog Conwy. © Hawlfraint y Goron CBHC. Pont Grog Conwy. © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Pont Grog y Fenai (Pont y Borth). © Hawlfraint y Goron CBHC. Pont Grog y Fenai (Pont y Borth). © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Mynydd Parys. © Hawlfraint y Goron CBHC. Mynydd Parys. © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Castell Penrhyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Penrhyn. © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Dinbych-y-pysgod. © Hawlfraint y Goron CBHC. Dinbych-y-pysgod. © Hawlfraint y Goron CBHC.
  • Abaty Glyn y Groes. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abaty Glyn y Groes. © Hawlfraint y Goron CBHC.

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch