BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Ffotograffau Stereosgopig

Mae gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru gannoedd o ffotograffau stereosgopig hanesyddol – parau ffotograffig printiedig sy’n datgelu darlun 3D pan edrychir arnynt drwy sbectol 3D. Gan ddefnyddio’r meddalwedd diweddaraf, mae fersiynau wedi eu digideiddio o’r ffotograffau hyn wedi cael eu ‘hanimeiddio’ i ddarparu lluniau gyda dyfnder a symudiad, gan ddod â’r golygfeydd statig hyn yn fyw.

 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gastell Aberystwyth. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gastell Aberystwyth. © Hawlfraint y Goron CBHC. Aber Castle.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r Hen Goleg. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r Hen Goleg. © Hawlfraint y Goron CBHC. Hen Goleg.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Eglwys Llanbadarn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Eglwys Llanbadarn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Llanbadarn Church.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Westy’r George. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Westy’r George. © Hawlfraint y Goron CBHC. Bangor George Hotel.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o dai ym Mangor. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o dai ym Mangor. © Hawlfraint y Goron CBHC. Bangor houses.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Barmouth Mawddach.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Goes Faen a Chader Idris. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Goes Faen a Chader Idris. © Hawlfraint y Goron CBHC. Barmouth town.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Feddgelert. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Feddgelert. © Hawlfraint y Goron CBHC. Beddgelert02.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o fythynnod ger Bwlch Aberglaslyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o fythynnod ger Bwlch Aberglaslyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Aberglaslyn.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r tollborth ger Beddgelert. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r tollborth ger Beddgelert. © Hawlfraint y Goron CBHC. Beddgelert Aberglaslyn Tollgate.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o dai ym Metws-y-Coed. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o dai ym Metws-y-Coed. © Hawlfraint y Goron CBHC. Betws.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Westy Waterloo. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Westy Waterloo. © Hawlfraint y Goron CBHC. Waterloo.GIF

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch