BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Llechi

Defnyddid llechi o chwareli a mwyngloddiau gogledd Cymru i doi'r byd. Dilynwch y llechi o'r fan y cawsant eu cynhyrchu yn Eryri i'w porthladdoedd dosbarthu, a dysgu mwy am dreftadaeth diwydiannol eithriadol yr ardal hon.

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch