BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Crefydd

Mae Cymru yn enwog am yr adeiladau crefyddol dirifedi sy'n dynodi ei threftadaeth Gristnogol hir. Darganfyddwch gapeli'r Anghydffurfwyr, y gwahanol eglwysi neu'r adfeilion abatai canoloesol urddasol mewn cymoedd anghysbell, neu ddarganfod sut aeth un ferch y filltir ychwanegol i brynu Beibl.

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch