BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Chwedlau a Hanesion

Mae Cymru yn gartref i rai o hanesion a chwedlau hynaf Ewrop. Dilynwch y llwybr hwn a byddwch yn dod ar draws cewri, yn twyllo'r diafol ac yn cael eich cyfareddu gan Myrddin.

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch