BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Thomas Telford

Bu i'r peiriannydd sifil, Thomas Telford (1757-1834), siapio isadeiledd gogledd Cymru fel neb arall. Teithiwch ar hyd y lôn bost hynod hon rhwng Caergybi a Llangollen a darganfyddwch ei bontydd, camlesi a thraphontydd dŵr gwych.

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch