BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Cestyll a Phlastai

Ni all yr un wlad arall yn y byd guro nifer y cestyll yng Nghymru, sy’n amrywio o gaerau canoloesol i blastai o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Teithiwch yn ôl mewn amser a dod o hyd i hanesion am goncwestau a gwrthsafiad, fföedigaethau a lletygarwch.

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch