BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Ffotograffau Stereosgopig

Mae gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru gannoedd o ffotograffau stereosgopig hanesyddol – parau ffotograffig printiedig sy’n datgelu darlun 3D pan edrychir arnynt drwy sbectol 3D. Gan ddefnyddio’r meddalwedd diweddaraf, mae fersiynau wedi eu digideiddio o’r ffotograffau hyn wedi cael eu ‘hanimeiddio’ i ddarparu lluniau gyda dyfnder a symudiad, gan ddod â’r golygfeydd statig hyn yn fyw.

 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Britannia. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Britannia. © Hawlfraint y Goron CBHC. Britannia Bridge.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o borthladd Caernarfon. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o borthladd Caernarfon. © Hawlfraint y Goron CBHC. Caernarfon Ferry.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gastell Caernarfon. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gastell Caernarfon. © Hawlfraint y Goron CBHC. Caernarfon Castle.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gapel Curig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gapel Curig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Capel Curig.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog Conwy. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog Conwy. © Hawlfraint y Goron CBHC. Conwy SuspBr.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog Conwy. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog Conwy. © Hawlfraint y Goron CBHC. Conwy SuspBr2.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Westy’r Hafod Arms. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Westy’r Hafod Arms. © Hawlfraint y Goron CBHC. Devils Bridge Hafod Arms.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont-erwyd. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont-erwyd. © Hawlfraint y Goron CBHC. Pont-erwyd.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gastell Dolbadarn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Gastell Dolbadarn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Dolbadarn.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o fenywod mewn gwisg Gymreig draddodiadol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o fenywod mewn gwisg Gymreig draddodiadol. © Hawlfraint y Goron CBHC. WelshCostume.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Loddaeth. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Loddaeth. © Hawlfraint y Goron CBHC. Llandudno Gloddaeth.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Landudno. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Landudno. © Hawlfraint y Goron CBHC. Llandudno 2.GIF

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch