BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Ffotograffau Stereosgopig

Mae gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru gannoedd o ffotograffau stereosgopig hanesyddol – parau ffotograffig printiedig sy’n datgelu darlun 3D pan edrychir arnynt drwy sbectol 3D. Gan ddefnyddio’r meddalwedd diweddaraf, mae fersiynau wedi eu digideiddio o’r ffotograffau hyn wedi cael eu ‘hanimeiddio’ i ddarparu lluniau gyda dyfnder a symudiad, gan ddod â’r golygfeydd statig hyn yn fyw.

 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Rodfeydd y Gogledd a De. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Rodfeydd y Gogledd a De. © Hawlfraint y Goron CBHC. Llandudno.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog y Fenai. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog y Fenai. © Hawlfraint y Goron CBHC. Menai Susp Bridge 2.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog y Fenai. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o Bont Grog y Fenai. © Hawlfraint y Goron CBHC. Menai Susp Bridge.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r giât fawr, Castell Penrhyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r giât fawr, Castell Penrhyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Penrhyn.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o erddi Castell Powis. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o erddi Castell Powis. © Hawlfraint y Goron CBHC. Powis Castle.GIF
 • Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r Rhyl. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ffotograff stereosgopig animeiddiedig o’r Rhyl. © Hawlfraint y Goron CBHC. Rhyl.GIF

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch