BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Oriel

Isod fe welwch oriel o'r holl luniau a ddefnyddiwyd ar y wefan hon a gymerwyd o gasgliadau ac archifau arbennig helaeth y Comisiwn Brenhinol. Mae llawer o'r rhain wedi cael eu digideiddio am y tro cyntaf fel rhan o'r prosiect hwn. I gael rhagor o wybodaeth am luniau unigol neu'r archif a'r casgliadau, ewch i gatalog ar-lein y Comisiwn Brenhinol, Coflein.

 • Traeth y Gogledd, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Traeth y Gogledd, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2014_0416.jpg
 • Mynwent Llanbadarn Fawr, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Mynwent Llanbadarn Fawr, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0060.jpg
 • Castell Aberystwyth, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Aberystwyth, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0063.jpg
 • Golygfa o’r castell, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Golygfa o’r castell, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0066.jpg
 • Cynulliad tu allan i Gapel y Bedyddwyr, tua 1910. © Hawlfraint y Goron CBHC. Cynulliad tu allan i Gapel y Bedyddwyr, tua 1910. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0188.jpg
 • Castell Aberystwyth, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Aberystwyth, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2016_2167.jpg
 • Pen Dinas, tua 1910. © Hawlfraint y Goron CBHC. Pen Dinas, tua 1910. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2017_0234.jpg
 • Pen Dinas, tua 1910. © Hawlfraint y Goron CBHC. Pen Dinas, tua 1910. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2017_0237.jpg
 • Pont Rheidol yn 1838, darlun. © Hawlfraint y Goron CBHC. Pont Rheidol yn 1838, darlun. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2017_2026.jpg
 • Porthlywydd David Lewis, ‘Yr Hen Gommodore’, portread. © Hawlfraint y Goron CBHC. Porthlywydd David Lewis, ‘Yr Hen Gommodore’, portread. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2017_2028.jpg
 • Tomen y Bala. © Hawlfraint y Goron CBHC. Tomen y Bala. © Hawlfraint y Goron CBHC. AP_2009_1209.jpg
 • Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala, 2009© Hawlfraint y Goron CBHC. Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala, 2009© Hawlfraint y Goron CBHC. AP_2009_3026.jpg

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch