BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Oriel

Isod fe welwch oriel o'r holl luniau a ddefnyddiwyd ar y wefan hon a gymerwyd o gasgliadau ac archifau arbennig helaeth y Comisiwn Brenhinol. Mae llawer o'r rhain wedi cael eu digideiddio am y tro cyntaf fel rhan o'r prosiect hwn. I gael rhagor o wybodaeth am luniau unigol neu'r archif a'r casgliadau, ewch i gatalog ar-lein y Comisiwn Brenhinol, Coflein.

 • Gwesty’r George, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Gwesty’r George, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0041.jpg
 • Rhes Menai, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Rhes Menai, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0044.png
 • Eglwys Gadeiriol Bangor. © Hawlfraint y Goron CBHC. Eglwys Gadeiriol Bangor. © Hawlfraint y Goron CBHC. rcn00648.jpg
 • Adfail Penrhyn Arms a Choleg Prifysgol Gogledd Gymru. © Hawlfraint y Goron CBHC. Adfail Penrhyn Arms a Choleg Prifysgol Gogledd Gymru. © Hawlfraint y Goron CBHC. rcn00662.jpg
 • Bangor. © Hawlfraint y Goron CBHC. Bangor. © Hawlfraint y Goron CBHC. WAW001739.jpg
 • Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. AP_2011_3444.jpg
 • Graig Mynach, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Graig Mynach, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. barmouth5.jpg
 • Mount Argus, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Mount Argus, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. barmouth6.jpg
 • Golygfa o Lwybr Panorama, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Golygfa o Lwybr Panorama, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. barmouth7.jpg
 • Harbwr Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Harbwr Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2009_1305.jpg
 • Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2010_1062.jpg
 • Ty Gwyn yn Abermaw, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Ty Gwyn yn Abermaw, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2018_002_005.jpg

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch