BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Oriel

Isod fe welwch oriel o'r holl luniau a ddefnyddiwyd ar y wefan hon a gymerwyd o gasgliadau ac archifau arbennig helaeth y Comisiwn Brenhinol. Mae llawer o'r rhain wedi cael eu digideiddio am y tro cyntaf fel rhan o'r prosiect hwn. I gael rhagor o wybodaeth am luniau unigol neu'r archif a'r casgliadau, ewch i gatalog ar-lein y Comisiwn Brenhinol, Coflein.

 • Coes Faen, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Coes Faen, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0043.jpg
 • Egwlys a heol yn Abermaw, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Egwlys a heol yn Abermaw, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0049.jpg
 • Golygfa heol hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Golygfa heol hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2016_2196.jpg
 • Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2017_2531.jpg
 • Abermaw, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abermaw, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2018_002_004.jpg
 • Abermaw, darlun hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abermaw, darlun hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2018_002_008.jpg
 • Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. Abermaw. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2018_002_006.jpg
 • Buarth tenis yng Nghastell Biwmares. © Hawlfraint y Goron CBHC. Buarth tenis yng Nghastell Biwmares. © Hawlfraint y Goron CBHC. 008_007.jpg
 • Porth y castell. © Hawlfraint y Goron CBHC. Porth y castell. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2009_1204.jpg
 • Golygfa hanesyddol o borth y castell. © Hawlfraint y Goron CBHC. Golygfa hanesyddol o borth y castell. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_2357.jpg
 • Castell Biwmares. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Biwmares. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2010_2134.jpg
 • Castell Biwmares. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Biwmares. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2010_2162.jpg

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch