BETA Version
English
Cymraeg
Français
Deutsch

Oriel

Isod fe welwch oriel o'r holl luniau a ddefnyddiwyd ar y wefan hon a gymerwyd o gasgliadau ac archifau arbennig helaeth y Comisiwn Brenhinol. Mae llawer o'r rhain wedi cael eu digideiddio am y tro cyntaf fel rhan o'r prosiect hwn. I gael rhagor o wybodaeth am luniau unigol neu'r archif a'r casgliadau, ewch i gatalog ar-lein y Comisiwn Brenhinol, Coflein.

 • Castell Biwmares, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Biwmares, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2018_002_011.jpg
 • Castell Biwmares, darlun adfuriadol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Castell Biwmares, darlun adfuriadol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2018_002_012.jpg
 • Bedd Gelert, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Bedd Gelert, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. 005_043.jpg
 • Hen Felin, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Hen Felin, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. 008_011.jpg
 • Hen Felin, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Hen Felin, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. 008_014.jpg
 • Pont Beddgelert, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Pont Beddgelert, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. 008_022.jpg
 • Bedd Gelert, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. Bedd Gelert, cerdyn post. © Hawlfraint y Goron CBHC. beddgelert2.jpg
 • Tafarn Fwthyn Llewelyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. Tafarn Fwthyn Llewelyn. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2013_0804.jpg
 • Beddgelert, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Beddgelert, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2013_0811.jpg
 • Beddgelert, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. Beddgelert, print hanesyddol. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2013_0812.jpg
 • Bwthyn ar bwys Bwlch Aberglaslyn, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Bwthyn ar bwys Bwlch Aberglaslyn, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0047.jpg
 • Tafarn Fwthyn Llewelyn, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. Tafarn Fwthyn Llewelyn, ffotograff stereosgopig. © Hawlfraint y Goron CBHC. DI2015_0052.jpg

About Us

This website was developed by a team of researchers and academics across a range of institutions and funded by the AHRC.

Terms of Use

Get in Touch